Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Tiến

Địa chỉ:  Văn Hà, Quảng Tiến, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông/Nguyễn Chiến Thắng– Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:0914556958 – Email: thquangtiens_qt@quangbinh.edu.vn