Liên hệ

Địa chỉ: Thôn Văn Hà, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà:Trần Thị Thu Hương– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:0523514571 – Email: thquangtiens_qt@quangbinh.edu.vn