Tập thể CB- GV- NV lao động vệ sinh vì môi trường xanh- sạch- đẹp

Nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý rác thải,  toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Quảng Tiến tham gia thu gom rác, cắt tỉa bồn hoa, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường và các khu vực xung quanh trường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Sau dây là một số hình ảnh:120511959_326362015332648_7462903448930426988_n

120837761_1329182160752694_2312426773063709165_n

120650845_3938985742783753_5359280121223293124_n

120034971_693097361565402_7181247911213373730_n

119962502_957214214786887_6591234359938942877_n

120193264_1000739333778075_2176017842622139114_n

120048760_3264440383637733_6911163114802025475_n