bài tuyên truyền về tay- chân -miệng

bài tuyên truyền về tay- chân -miệng

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN PHÒNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Số:… /KHPB-YTTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bài tuyên truyền tháng 11/2017 BỆNH TAY-CHÂN-MIỆNG Ở TRẺ EM Giới thiệu: Hàng chục ca tử vong vì Chân tay…
bài tuyên truyền tháng 1/2018

bài tuyên truyền tháng 1/2018

BÀI TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2018 TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG Như chúng ta đã biết bệnh cận thị sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập của học sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển…
kế hoạch tẩy giun

kế hoạch tẩy giun

PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIẾN …
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG                       …