Hội thi GVDG cấp trường

Hội thi GVDG cấp trường

Thực hiện kế hoạch năm học và tổ chức các phong trào thi đua năm học 2020-2021, Chuyên môn trường Tiểu học Quảng Tiến đã tổ chức Hội giảng chào mừng kỷ niệm các…