Tin tức

MN1

Bien bản hội nghị CCVCvà lao động

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017 I/ Thời…