Tiểu phẩm dự thi phòng tránh tai nạn bom mìn

Tiểu phẩm dự thi phòng tránh tai nạn bom mìn

TIỂU PHẨM DỰ THI PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN Thực hiện ngày 08/11/2014 (Tại Quảng Lưu) NỖI DAU CÒN SÓT LẠI I.LỜI GIỚI THIỆU: Thưa quý vị! Thưa quý khán giả ! Chiến tranh đã đi qua…