Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MT

LỚP 1 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT NĂM HỌC 2016-2017     Tuần Chủ đề/tên bài Mục tiêu Gợi ý pp dạy học   1-2     Chủ đề1: Cuộc dạo chơi đường nét (2 tiết)       *HS nhận ra và…