Bài viết

Một vài định hướng dạy học phát triển năng lực

Một vài định hướng dạy học phát triển năng lực. 1.Dạy học định hướng nội dung Dạy học định hướng nội dung là một quan điểm mà trong đó nội dung, chương trình dạy học là một hệ thống đầy đủ tri thức…
1448855916710184353

HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ NHẤT

HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ NHẤT               Có một cuốn sách đã từng viết: “Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh…