Bài viết

Tiểu phẩm dự thi phòng tránh tai nạn bom mìn

TIỂU PHẨM DỰ THI PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN Thực hiện ngày 08/11/2014 (Tại Quảng Lưu) NỖI DAU CÒN SÓT LẠI I.LỜI GIỚI THIỆU: Thưa quý vị! Thưa quý khán giả ! Chiến tranh đã đi qua…

đổi mới trong thông tư 22

Những sửa đổi bổ sung trong Thông tư số 30/2014/TT-BGTĐT ngày 28 tháng 08 năm 2014. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT…